شناسه : 1788
جمعه 21 شهريور 1399 2020-9-14 11:28:48
دكتر رحمانی فضلی با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور از فرايند برگزاری دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بازديد و در ارتباط زنده با شبکه خبر گزارشی از وضعیت برگزاری این مرحله از انتخابات به مخاطبان ارائه کرد.

1. 990621.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید