شناسه : 1792
شنبه 29 شهريور 1399 2020-9-21 10:33:15
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح شنبه 29 شهریورماه به ریاست دکتر روحانی ریاست جمهوری برگزار شد.
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح شنبه 29 شهریورماه به ریاست دکتر روحانی ریاست جمهوری برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید