شناسه : 1800
چهارشنبه 9 مهر 1399 2020-10-3 07:51:12
وزیر کشور: روند کلی اقدامات صورت گرفته تاکنون قابل قبول است اما تا رسیدن به نقطه مطلوبی که شاهد کاهشی شدن موارد ابتلا و بستری بیماران به ویروس کرونا باشیم، نیاز به گامهای بلندی داریم.تمام ادارات و سازمانها باید برنامه زمان بندی اجرا و نظارت خود را ظرف یک هفته به ستاد ارائه دهند.
وزیر کشور: روند کلی اقدامات صورت گرفته تاکنون قابل قبول است اما تا رسیدن به نقطه مطلوبی که شاهد کاهشی شدن موارد ابتلا و بستری بیماران به ویروس کرونا باشیم، نیاز به گامهای بلندی داریم.تمام ادارات و سازمانها باید برنامه زمان بندی اجرا و نظارت خود را ظرف یک هفته به ستاد ارائه دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه برگزاری جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که روز گذشته در محل وزارت کشور  تشکیل گردید، با بیان اینکه در این جلسه موضوعاتی حول چند محور از جمله بازنگری در نحوه اعمال، اجرا و نظارت پروتکل ها مطرح شد، گفت: گزارش هایی در این خصوص ارائه شد که نشان می دهد متاسفانه روند اجرا و نظارت کاهشی بوده و این موضوع اثر خود را در بیماران، مبتلایان و بستری ها و همچنین فوتی ها نشان می دهد.
وزیر کشور افزود: در این جلسه مجدداً تاکید شد که ادارات، اصناف و اماکن عمومی و تمام بخشهایی که برای آنها پیشتر پروتکل ها نوشته شده است، باید برنامه زمان بندی اجرا و نظارت خود را ظرف یک هفته به ستاد ارائه دهند. همچنین مصوب شد در بخشهایی که رعایت پروتکلها پایین تر از حد متوسط است، تذکر کتبی دریافت خواهند کرد. تمامی بخشها باید برنامه رسیدن به نقطه مطلوب رعایت پروتکلهای بهداشتی را نیز به این کمیته ارائه کنند.  
دکتر رحمانی فضلی با بیان اینکه در جلسه امروز موضوع ماسک مجددا مطرح شد، گفت: بر اساس گزارش های ارائه شده در حال حاضر ماسک با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ تومان تولید و توزیع می شود اما در خصوص توزیع و رسیدن ماسک به دست مردم شبهاتی وجود داشت که مقرر شد تیمی تعیین شود تا توزیع ماسک به مردم یک ماهه اخیر را بررسی و گزارش آن را ارائه کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اولویت بندی توزیع ماسک در کشور گفت: در اولویت نخست وزارت بهداشت، کادر درمان و داروخانه ها قرار دارند، دوم، حمل و نقل عمومی، سوم دانشگاه ها و دانش آموزان در اولویت بعدی مغازه ها و اصناف قرار دارند تا از این طریق بتوانیم ماسک را به اندازه کافی در اختیار همه مردم قرار دهیم. 
رحمانی فضلی تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده به ما، روزانه ۲۰ میلیون ماسک تولید می شود اما در خصوص تامین مواد اولیه تولید ماسک نگرانی هایی وجود داشت که مقرر شد این موضوع پیگیری تا حل و فصل شود.
وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه امروز موضوع شهر تهران به عنوان الگوی ویژه برای اجرای سیاستهای جدید ازجمله جریمه کردن متخلفین و کسانی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمی کنند، مطرح شد، افزود: بر اساس دستورالعملی که امروز نوشته شد، تهران در این موضوع به عنوان الگو در نظر گرفته و پیگیری شود. همچنین نظارت جدی بر اجرای این موضوع انجام شود. 
وی در همین راستا اظهار کرد: اگر موضوع جریمه مورد تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا قرار گیرد با روش های که کمترین مواجه با مردم و در مقابل بیشترین تاثیر که از جمله اغنایی و جذب همراهی مردم است، با کمک دستگاههای اجرایی پیگیری کنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تاکید جلسه امروز بر موضوع بازدارندگی، اقناع سازی و همراهی مردم در امر مدیریت بیماری کرونا بود، عنوان کرد: اقناع و همکاری مردم کمک رسانه ها را می طلبد که بر همین اساس به کمیته اطلاع رسانی تکلیف شد تا برنامه اجرایی خود را همراه با زمان بندی و ضمانت های اجرایی لازم با تعیین مسئولیت ها و وظایف همه دستگاههایی که در عرصه اطلاع رسانی، تبلیغات و رسانه ها نقش دارند، ارائه کند تا در جلسه بعدی کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: روند کلی اقدامات صورت گرفته تاکنون قابل قبول است اما تا رسیدن به نقطه مطلوبی که شاهد کاهشی شدن موارد ابتلا و بستری بیماران به ویروس کرونا باشیم، نیاز به گامهای بلندی داریم و در همین راستا با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا موجب ایجاد محدودیتهایی شده است، و شرایط سخت و دغدغه ایجاد کرده است؛ اما تنها راه غلبه بر این بیماری همکاری همه مردم است. 
دکتر رحمانی فضلی ضمن تقدیر از همکاری همه مردم در مدیریت بیماری کرونا به خصوص اصناف، گفت: اصناف جزو مواردی هستند که بیشترین تردد و تعامل با مردم را دارند که در پی شیوع کرونا با مشکلات بسیاری مواجه شده اند و ما این شرایط را درک می کنیم.
وی افزود: گزارش ها نشان می دهد این قشر تا ۶۰ درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند اما توقع داریم با همکاری بیشتر و همت عالی، این عدد به ۸۰ درصد برسد و در این مسیر هم خودشان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و هم مراجعین را مکلف به رعایت پروتکل ها کنند و همانطور که در مصوبات نیز آمده است، از دادن خدمات به کسانی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمی کنند، خودداری کنند. 
وزیر کشور در پایان تاکید کرد: بی تردید موفقیت در این امر نیازمند همکاری و همدلی همه مردم است تا این بلا زودتر رفع شود.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید