شناسه : 1801
چهارشنبه 9 مهر 1399 2020-10-3 08:00:27
سی و ششمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونابه ریاست وزیر کشور برگزار شد.
سی و ششمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونابه ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید