شناسه : 1802
چهارشنبه 9 مهر 1399 2020-10-3 08:09:21
سی و ششمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا به ریاست دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور برگزار شد.

1. 990709.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید