شناسه : 1804
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399 2020-10-5 14:28:30
 بیست و چهارمین همایش سراسری فرماندهان، معاونین، روسا و مدیران ناجا با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و جانشین فرمانده معظم کل قوا در نيروی انتظامی برگزار شد.
بیست و چهارمین همایش سراسری فرماندهان، معاونین، روسا و مدیران ناجا با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و جانشین فرمانده معظم کل قوا در نيروی انتظامی برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید