شناسه : 1806
دوشنبه 14 مهر 1399 2020-10-6 06:49:19
پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید