شناسه : 1811
چهارشنبه 16 مهر 1399 2020-10-10 11:20:39
جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا عصر چهارشنبه 16 مهرماه به ریاست رییس جمهور برگزار شد.
جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا عصر چهارشنبه 16 مهرماه به ریاست رییس جمهور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید