شناسه : 1813
شنبه 19 مهر 1399 2020-10-11 09:33:36
عصر شنبه 19 مهرماه جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور اعضا و به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
عصر شنبه 19 مهرماه جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور اعضا و به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید