شناسه : 1821
شنبه 10 آبان 1399 2020-11-1 08:16:20
 نخستین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور وزرا و رؤسای دستگاه های عضو به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده این قرارگاه در وزارت کشور برگزار شد.
نخستین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور وزرا و رؤسای دستگاه های عضو به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده این قرارگاه در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید