شناسه : 1825
دوشنبه 12 آبان 1399 2020-11-4 10:39:56
پنجاه و نهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
پنجاه و نهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید