شناسه : 1828
دوشنبه 12 آبان 1399 2020-11-4 12:01:22
نشست مشترک استانداران و روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد.

1. 990812.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید