شناسه : 1833
شنبه 17 آبان 1399 2020-11-8 08:45:16
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح شنبه 17 آبان ماه به ریاست رییس جمهور برگزار شد.
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح شنبه 17 آبان ماه به ریاست رییس جمهور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید