شناسه : 1848
سه شنبه 27 آبان 1399 2020-11-18 09:48:18
نشست اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی امروز ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور وزیر کشور برگزار شد.
نشست اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی امروز ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید