شناسه : 1853
چهارشنبه 28 آبان 1399 2020-11-22 08:42:56
سومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا عصر چهارشنبه 28 آبان ماه در وزارت کشور برگزار شد.

1. 990828.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید