شناسه : 1854
چهارشنبه 28 آبان 1399 2020-11-22 08:53:09
سومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا عصر چهارشنبه 28 آبان ماه در وزارت کشور برگزار شد.
سومین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا عصر چهارشنبه 28 آبان ماه در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید