شناسه : 1862
شنبه 8 آذر 1399 2020-11-29 12:36:20
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح شنبه 8 آذر ماه  به ریاست ریاست جمهوری برگزار شد.
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح شنبه 8 آذر ماه به ریاست ریاست جمهوری برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید