شناسه : 1873
چهارشنبه 12 آذر 1399 2020-12-6 08:00:24
جلسه کمیته حمل و نقل ستاد ملی کرونا با حضور وزرای کشور، راه و شهر سازی، استاندار و شهردار تهران و معاونین ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.
جلسه کمیته حمل و نقل ستاد ملی کرونا با حضور وزرای کشور، راه و شهر سازی، استاندار و شهردار تهران و معاونین ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید