شناسه : 1874
شنبه 15 آذر 1399 2020-12-6 08:08:37
جلسه مشترک کمیته تدارکات و پشتیبانی ستاد ملی مبارزه با کرونا با قرارگاه عملیاتی ستاد درمحل سالن پیامبراعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.
جلسه مشترک کمیته تدارکات و پشتیبانی ستاد ملی مبارزه با کرونا با قرارگاه عملیاتی ستاد درمحل سالن پیامبراعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید