شناسه : 1875
چهارشنبه 12 آذر 1399 2020-12-6 08:24:45
جلسه کمیته حمل و نقل ستاد ملی کرونا با حضور وزرای کشور، راه و شهر سازی، استاندار و شهردار تهران و معاونین ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.

1. 990912.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید