شناسه : 38483
يكشنبه 12 دى 1395 2017-1-1 00:24:19

روز دوشنبه مورخ 6/10/95 دومین جلسه "بررسی چگونگی افزایش تعداد نمایندگان مجلس" و تهیه لایحه مربوط با حضور نمایندگان دفتر تقسیمات، مرکز مطالعات راهبردی، دفتر امور حقوقی و مجلس و کارشناسان دانشگاهی در دفتر تقسیمات کشوری برگزار و در مورد نحوه توزیع کنونی نمایندگان و شاخص های وضعیت مطلوب بحث و تبادل نظر شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید