شناسه : 38486
يكشنبه 12 دى 1395 2017-1-1 00:29:50

منشور حقوق شهروندی که در پایان آذرماه 95رونمایی شد بهانه ای گردید که عنوان یکی از گزارش های راهبردی مرکز قرار گیرد. منشور حقوق شهروندی را برخی در حد گفتمان دولت یازدهم می بینند و برخی اهمیت آن را ناچیز شمرده و در عداد تکرار مکررات و آئین نامه نویسی دولت قرار می دهند.در این گزارش راهبردی علاوه بر اشاره به واکنشهای موجود در جامعه که به واکنشهای طنزگونه، سیاسی و تبلیغاتی، منفعلانه،نفی گرایانه، منصفانه و واقع بینانه تقسیم شده اند، با توجه به سیر تاریخی این حقوق در جمهوری اسلامی ایران سعی شده کاربستی اجرایی جهت پیگیری از استانداریها استخراج و کمیته ای تحت عنوان کمیته صیانت از حقوق شهروندی با قالبی جدید و ماخوذه از منشور پیشنهاد گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید