شناسه : 38488
يكشنبه 12 دى 1395 2017-1-1 00:30:38

گزارش راهبردی با عنوان"تحلیل محتوای نشریات و رسانه های جمهوری آذربایجان دررابطه با ایران در آذر ماه" توسط معاونت پژوهشی مرکز تهیه و به معاونت های مربوطه ارسال گردید.شایان ذکر است که تا کنون 7عنوان از این مجموعه منتشر شده است.                 

اضافه کردن دیدگاه جدید