شناسه : 38489
يكشنبه 12 دى 1395 2017-1-1 00:31:35

در همایش هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده که در سالن ابوریحان دانشگاه بهشتی مورخ 23/9/95 با حضورریاست محترم مرکز ، سرپرست معاونت پژوهش و دبیر جشنواره ملی پژوهش این مرکز ،  وزرای محترم علوم تحقیقات و فناوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، معاونین  محترم علم و فناوری رییس جمهوری، پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزارگردید؛ازاستانداران برتر در امر پژوهش و رؤسای منتخب دانشگاههای  برتر تقدیر بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید