شناسه : 38490
يكشنبه 12 دى 1395 2017-1-1 00:35:09

پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و تعدادی از دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و مراکز سیاست گذاری کشور در تاریخ 30/9/95 اولین همایش ملی " اخلاق و جامعه ایرانی " را با هدف طرح دیده گاه ها و هم گرایی در اندیشیدن به حوزه اخلاق اجتماعی توسط پژوهشگران و صاحب نظران و ایجاد فضای مناسب برای گفتگویی علمی میان آنان برگزار نمود.این همایش با همکاری و مشارکت مرکز  برگزارشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید