شناسه : 38504
چهارشنبه 19 آذر 1399 2020-12-20 14:56:47
چهارمین جلسه اصلی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا عصر چهارشنبه 19 آذرماه در وزارت کشور برگزار شد.
چهارمین جلسه اصلی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا عصر چهارشنبه 19 آذرماه در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید