شناسه : 38505
دوشنبه 24 آذر 1399 2020-12-20 15:02:29
 شصتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
شصتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید