شناسه : 38509
پنجشنبه 27 آذر 1399 2020-12-20 15:38:15
 آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت کشور صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت کشور صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید