شناسه : 38523
چهارشنبه 19 آذر 1399 2020-12-27 15:01:05
چهارمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

1. 990919.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید