شناسه : 38524
چهارشنبه 19 آذر 1399 2020-12-27 15:05:22
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه چهارمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به سوال خبرنگاران در خصوص انتخابات 1400 پاسخ داد.

1. en 1400.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید