شناسه : 38525
پنجشنبه 27 آذر 1399 2020-12-27 15:17:47
آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت کشور پنجشنبه ۲۷ آذرماه با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

1. 990927.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید