شناسه : 38533
چهارشنبه 24 دى 1399 2021-1-13 10:38:07

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل این پیام مشترک بدین شرح می باشد:

پيام مشترك وزرای كشور و آموزش و پرورش 
به مناسبت سالروز تصويب قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش
    و امرهم شوری بینهم ( قرآن كريم / شوري ۳۸)
آموزش و پرورش به عنوان زيربنايی ترين نهاد جامعه، اساس و شرط اصلی و ترديدناپذير توسعه همه جانبه كشور است. آموزش، بسترتوسعه و توسعه، زمينه تحول اساسی در نظام تعليم و تربيت را فراهم می آورد. جامعه ای كه به رشد، تعالی، پيشرفت و توسعه همه جانبه می انديشد، بايد آموزش و پرورش نسل آينده را در راس برنامه های خود قرار دهد. به همين دليل آحاد مردم، مديران سياسی و اجرايی و اصحاب انديشه و رسانه را به مشاركت همه جانبه در آموزش و پرورش و برنامه ريزي براي بهره گيری از همه امكانات و ظرفيت های محلی و منطقه ای براي ارتقای كيفی و كمی نظام تعليم و تربيت، دعوت می نماييم.
ضمن گراميداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش و قدردانی از اهتمام استانداران و مديران كل محترم، از مشاركت موثر و ارزشمند اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان، شهرستان و منطقه، تشكر و قدردانی می نماييم و با تاكيد بر موارد زير همگان را به همفكری و همدلی براي تحقق اصل مشاركت و اجرايی شدن ظرفيت های اين قانون مترقی، فرا می خوانيم:
۱. تقويت نقش و جايگاه شوراهای آموزش و پرورش در شورای برنامه ريزی و توسعه استان و اهتمام به اجرای مفاد قانون شوراها و اجرای مصوبات از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی و غيردولتی؛
۲. اتخاذ رويكردهاي مبتني بر آينده نگری و آينده شناسی درخصوص مسائل مرتبط با آموزش و پرورش؛
۳. تامين و تقويت زيرساخت هاي فناورانه براي ارتقای آموزش و پرورش محلي و منطقه اي با اولويت مناطق مرزی، كمترتوسعه يافته و عشايری از طريق اتخاذ تصميمات اجرايی؛
۴. شناسايی و معرفی فرصت های اقتصادی و ظرفيت های سرمايه گذاری اعم از جلب مشاركت سمن ها، خيرين، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي غيردولتي و... در حوزه تعليم و تربيت؛
۵. فرهنگ سازي و ترويج مفاد قانون شوراهای آموزش و پرورش و معرفی خدمات اين شورا از طريق رسانه های محلی و استانی؛
توفيق روزافزون اعضای محترم شورای آموزش و پرورش سراسر كشور را از خداوند يكتا خواهانيم.

عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور

محسن حاجی میرزایی
وزیر آموزش و پرورش​

 

اضافه کردن دیدگاه جدید