شناسه : 38535
چهارشنبه 1 بهمن 1399 2021-1-20 16:08:22
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر  اتصال علمی و تحقیقاتی میان جامعه دانشگاهی با قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا تاکید کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر اتصال علمی و تحقیقاتی میان جامعه دانشگاهی با قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر تقی رستم وندی در حاشیه نشست بررسی پیامدهای اجتماعی کرونا که عصر روز  سه شنبه 30 دی ماه در محل وزارت کشور با حضور وزیر کشور و اساتید دانشگاهی حوزه جامعه شناسی برگزار شد با بیان اینکه رویکرد وزارت کشور استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در مباحث و حوزه های اجتماعی کرونا است؛ گفت: این جلسه به گفتگو با جامعه شناسان، صاحب نظران و اساتید علمی کشور به ویژه در حوزه علوم اجتماعی اختصاص داشت.
 
رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با تشریح اینکه مهم ترین تصمیم جلسه امروز تاکید اقای دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور  و فرماندهی قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا بر استفاده  از ظرفیت‌های جامعه علمی کشوردر قرارگاه مقابله با کرونا بود؛ گفت: در این خصوص قرار شد یکسری از تحقیقات علمی، نظرسنجی و پیمایش با عطف به نظر به موضوع کرونا صورت گیرد که از نتایج این مطالعات در مسیرسیاست گذاری ها و اجرا برای مقابله با کرونا استفاده شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: بحث های نظری در محورهای مختلفی از طریق اساتید علوم اجتماعی یادآوری شد تا در سیاست‌ها و تصمیمات از آنها استفاده شود.
 
دکتر رستم وندی در این خصوص گفت: یکی از موضوعات مهمی که امروز مورد بررسی جدی قرار گرفت؛ مساله فرد گرایی و جمع گرایی و تاثیر سیاست هایی همانند فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت های تردد و قرنطینه بر گسترش احساسات و رفتارهای فردگرایانه بود.
 
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه تجربه یکسال اخیر نشان می‌دهد جامعه ایرانی همسویی و همراهی خوبی با سیاست های دولت در حوزه کرونا داشته اند.
 
رستم وندی عنوان کرد: در این جلسه  موضوع دیگری که مطرح شد؛  تذکر جامعه شناسان به جدی گرفتن مفهوم خطر و در معرض آسیب بودن است که  نقش  رسانه ها در این خصوص مورد توجه قرار گرفت.
 
وی اضافه کرد: برخی آسیب های مرتبط  با کودکان و جوانان با توجه به تعطیل بودن آموزش حضوری و گسترش استفاده از آموزش غیرحضوری مخاطره ایی مهم است.
 
وی در این خصوص گفت: بر اساس اعلام وزارت علوم تا پیش از شیوع بیماری کرونا تنها یک درصد از آموزش غیرحضوری یعنی معادل ۳۶ هزار نفر در سطح دانشگاهی را داشتیم اما امروز آموزش غیرحضوری معادل ۱۰۰ درصد جامعه دانشگاهی یعنی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را در برمی‌گیرد. رستم وندی بیان کرد: این تغییرات یکباره  در حوزه زمانی شش ماه به لحاظ جامعه شناسی باید مورد توجه قرار گیرد.
 
رستم وندی در پایان گفت: در مجموع اساتید دانشگاهی هم به چالش‌ها و فرصت‌های شیوع کرونا ویروس  تاکید داشتند و مقرر شد از مجموعه نظرات جامعه علمی و انجمن های علمی استفاده شود و  اتصالی میان جامعه علمی و قرارگاه مبارزه با کرونا برقرار شود تا از مطالعات انجام شده در قرارگاه کرونا استفاده شود.

تصاویر مرتبط

اضافه کردن دیدگاه جدید