شناسه : 38558
دوشنبه 11 اسفند 1399 2021-3-3 07:51:15
شصت و دومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشوربه ریلست وزیر کشور برگزار شد.
شصت و دومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشوربه ریلست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید