شناسه : 38559
سه شنبه 12 اسفند 1399 2021-3-3 07:57:54
یازدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در وزارت کشور برگزار شد.
یازدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید