شناسه : 38563
پنجشنبه 14 اسفند 1399 2021-3-6 11:52:05
آیین رونمایی و افتتاح از پروژه های عمرانی شهرداری ها با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید. بهره برداری از ایستگاه های مترو قيام و دولاب تهران، پايانه و پاركينگ زيرسطحی آزادی مشهد مقدس، مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی شهر گرگان، مجموعه تفريحی، گردشگری ايران كوچك شهر كرج و ميدان بزرگ ميوه و تره بار بندرعباس در این مراسم  افتتاح شد.
آیین رونمایی و افتتاح از پروژه های عمرانی شهرداری ها با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید. بهره برداری از ایستگاه های مترو قيام و دولاب تهران، پايانه و پاركينگ زيرسطحی آزادی مشهد مقدس، مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی شهر گرگان، مجموعه تفريحی، گردشگری ايران كوچك شهر كرج و ميدان بزرگ ميوه و تره بار بندرعباس در این مراسم افتتاح شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید