شناسه : 38565
چهارشنبه 13 اسفند 1399 2021-3-6 12:58:19
با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور همایش فصلی خانه احزاب ایران با حضور دبیران کل و نمایندگانی از احزاب کشور و با موضوع "نقش احزاب در انتخابات ۱۴۰۰" به همت دبیرخانه خانه احزاب ایران و به میزبانی وزارت کشور برگزار شد.
با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور همایش فصلی خانه احزاب ایران با حضور دبیران کل و نمایندگانی از احزاب کشور و با موضوع "نقش احزاب در انتخابات ۱۴۰۰" به همت دبیرخانه خانه احزاب ایران و به میزبانی وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید