شناسه : 38566
چهارشنبه 13 اسفند 1399 2021-3-6 13:03:20
 در جریان سفر هیات وزارت کشور عراق به ایران عبدالحلیم فاهم الفرهود مشاور عالی وزیر کشور عراق با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دیدار کرد.
در جریان سفر هیات وزارت کشور عراق به ایران عبدالحلیم فاهم الفرهود مشاور عالی وزیر کشور عراق با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دیدار کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید