شناسه : 38593
دوشنبه 16 فروردين 1400 2021-4-7 11:57:33
نخستین نشست استانداران سراسر کشور در سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

1. 14000116.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید