شناسه : 38613
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400 2021-5-15 10:09:11
 وزیر کشور پس از بازدید از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور به گفتگو پرداخت.
وزیر کشور پس از بازدید از روند ثبت نام داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور به گفتگو پرداخت.

اضافه کردن دیدگاه جدید