شناسه : 38622
دوشنبه 3 خرداد 1400 2021-5-24 19:03:53
نشست استانداران سراسر کشور صبح دوشنبه 3 خردادماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
نشست استانداران سراسر کشور صبح دوشنبه 3 خردادماه در محل وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید