شناسه : 38631
چهارشنبه 12 خرداد 1400 2021-6-2 18:36:00
در دومین روز سفر وزیر کشور تاجیکستان به ایران تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو کشور امضاء شد.

1. 14000312 - 01.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید