شناسه : 38632
چهارشنبه 12 خرداد 1400 2021-6-2 18:42:40
در دومین روز سفر وزیر کشور تاجیکستان به ایران تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو کشوربه امضای دکتر رحمانی فضلی و رمضان رحیم زاده رسید.

1. 14000312 - 02.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید