شناسه : 38636
دوشنبه 17 خرداد 1400 2021-6-8 10:36:16
عصر دوشنبه 17 خردادماه پانزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد.
عصر دوشنبه 17 خردادماه پانزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید