شناسه : 38640
چهارشنبه 19 خرداد 1400 2021-6-10 11:39:30
نشست مشترک ستاد انتخابات کشور و هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری در محل وزارت کشور برگزار شد.

1. 14000319.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید