شناسه : 38645
سه شنبه 25 خرداد 1400 2021-6-15 15:35:17
نشست ویدئو کنفرانسی  استانداران سراسر کشور در آستانه انتخابات با حضور وزیر کشور برگزار شد.
نشست ویدئو کنفرانسی استانداران سراسر کشور در آستانه انتخابات با حضور وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید