شناسه : 38649
چهارشنبه 26 خرداد 1400 2021-6-17 13:45:55
در آستانه برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نشست خبری دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با رسانه های خارجی در محل وزارت کشور با حضور نزدیک به ۱۰۰ رسانه برگزار شد.

1. 1400 - news 001.mp4 | دانلود فیلم

2. 1400 - news 002.mp4 | دانلود فیلم

3. 1400 - news 003.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید