شناسه : 38652
چهارشنبه 26 خرداد 1400 2021-6-17 15:23:52
 در آستانه برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نشست خبری دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با رسانه های خارجی در محل وزارت کشور با حضور نزدیک به ۱۰۰ رسانه برگزار شد.
در آستانه برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نشست خبری دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با رسانه های خارجی در محل وزارت کشور با حضور نزدیک به ۱۰۰ رسانه برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید