شناسه : 38658
جمعه 28 خرداد 1400 2021-6-20 13:36:11
دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(جمعه) با حضور در وزارت کشور آراء خود را به صندوق‌های اخذ رأی سیار مستقر در وزارت کشور انداخت و سپس از ستاد انتخابات کشور و سامانه جامع انتخابات بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برگزاری انتخابات قرار گرفت.
دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(جمعه) با حضور در وزارت کشور آراء خود را به صندوق‌های اخذ رأی سیار مستقر در وزارت کشور انداخت و سپس از ستاد انتخابات کشور و سامانه جامع انتخابات بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برگزاری انتخابات قرار گرفت.

اضافه کردن دیدگاه جدید