شناسه : 38670
دوشنبه 7 تير 1400 2021-7-4 16:05:03
شانزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
شانزدهمین جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید